Home » Set ansichtkaarten (10 stuks)

Set ansichtkaarten (10 stuks)

€ 0,00

De set ansichtkaarten bestaat uit:

2 x Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 (NBV)

2 x De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Psalm 23:1-2 (NBV)

2 x Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4 (NBV)

2 x Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Spreuken 3:5-6 (NBV)

2 x Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Filippenzen 4:6 (NBV)